Chân Dung Ngược Kính

Hoạ Sĩ Đoàn Việt Tiến Khổ Luyện Vẽ Chân Dung Ngược Kính

Hoạ Sĩ Đoàn Việt Tiến Khổ Luyện Vẽ Chân Dung Ngược Kính. Artist Doan Viet Tien Exerts Himself To Draw Portraits Backwards On The Glasses TOT Film - 07/2017     [Read More]
24/10/2017

Họa Sĩ Đoàn Việt Tiến Vẽ Chân Dung Anh Hùng Trương Định Ngược Kính

Họa Sĩ Đoàn Việt Tiến Vẽ Chân Dung Anh Hùng Trương Định Ngược Kính Nhân kỷ niệm 153 năm ngày mất của Trương Định 20/08 (1864 - 2017). Hero Truong Dinh's Portrait Backwards On The Glass by Artist Doan Viet ... [Read More]
24/10/2017

Họa Sĩ Đoàn Việt Tiến Vẽ Chân Dung Bác Hồ Ngược Kính

Họa Sĩ Đoàn Việt Tiến Vẽ Chân Dung Bác Hồ Ngược Kính. Artist Doan Viet Tien (VN) Draws Portraits Of Uncle Ho Backwards On The Glasses. TOT Film - 06/2017     [Read More]
24/10/2017