Lễ Kết Nạp Hội Viên Hội Mỹ Thuật TPHCM

Article by · 03/02/2018 ·

Lễ Tổng kết hoạt động Mỹ thuật năm 2017 – Kết nạp Hội viên mới

Chào mừng Xuân Mậu Tuất 2018

 

Hội Mỹ Thuật TpHCM

TpHCM – 01/02/2018

 

 

 


    Leave a comment