Nhân Cách Thuộc Về Sự Tiềm Ẩn Thần Thức

Article by · 15/11/2017 ·

 

NHÂN CÁCH THUỘC VỀ SỰ TIỀM ẨN THẦN THỨC

Trong cuộc sống quá trình phấn đấu quan hệ giao tiếp hành vi và cách cư xử trong gia đình và xã hội sự tác động tương phản của khách quan bên ngoài để nhân cách và tính cách con người thể hiện qua các trạng thái khác nhau. Để đánh giá hành động, cách ứng xử và tư cách đó là “nhân cách lộ diện”.

Vì vậy nhân cách có hai khái niệm nhân cách lộ diện (nổi lên) và nhân cách tiềm ẩn (chìm). Điều gì xa hơn nữa để biết được nhân cách con người theo các quan niệm và học thuyết khác nhau như triết học, xã hội học, tâm lý học, giáo dục học, các quan điểm triết học Mácxít, K.Lôrenxơ, trường phái E. Durklein.

Các trường phái và quan điểm cái nhìn của các giai đoạn phát triển loài người từ cổ đại, trung cổ, cận đại cho đến hiện đại, người ta vẫn quan điểm dừng lại ở điều kiện về nhân cách là do sự tác động bên ngoài và bên trong của yếu tố sinh học và yếu tố xã hội. Nhưng điều gì bên trong? Cốt lõi và tiềm ẩn của cơ chế sinh học ở đâu tới đâu? Thì còn là chấm hỏi.

Sau cuộc hành trình trải nghiệm bản thân kéo dài suốt mấy mươi năm trôi qua, sự phá vỡ và khai thác tiềm ẩn của chính mình, sự chịu đựng và tâm huyết tìm cái khoa học về tâm thể nầy, tôi quyết định khám phá dần và ghi chép lại theo diễn tiến của từng trạng thái thay đổi sinh học hệ tâm lý của từng mốc thời gian trải nghiệm và suy luận qua bản thân mình và tất cả những con người để hiểu một cách trung thực và nghiêm túc về sự bí ẩn nầy.

Nhân cách là tạo dựng của các thần thức thuận nghịch nơi vùng sâu ẩn của đại não, vùng phát ra ý nghĩ tối và sáng. Sự kích hoạt của phía trong và khách quan xã hội bên ngoài tác động làm ảnh hưởng và chuyển biến cái sâu thẳm ấy bộc phát hình thành trên hành vi khác nhau.

Có 36 hành vi nhân cách được thống kê qua cấu trúc của hệ cảm xúc và hệ vận hành qua hai kênh giao động năng và giao cảm năng.

Như vậy yếu tố sâu ẩn của sinh học, tâm sinh học là điều quyết định cho khách quan xã hội bên ngoài được dẫn vào tiềm thức của mọi thời kỳ qua gien tồn đọng giữa xưa và nay.

Sự chủ thể sáng của tư duy được ý thức quyết định và tự chuyển hoá để đi đến tích cực và thành tựu đều là yếu tố quyết định hàng đầu cho sự chuyển động của vật chất ấy. Xin mời các bạn tiếp tục đi sâu vào nguồn gốc của nhân cách ấy để khám phá tiếp theo quy luật tiến hoá của các thời đại mà chúng ta hiện nay vẫn là thế hệ của “khoa học tư duy ý thức mới”.

kenh than thuc

Hoạt động của ánh sáng tiềm thức chính là thần thức nơi tạo cho những gì của quá khứ có sẵn trong sinh học qua các kênh tần số sinh học thuận nghịch giữa hai khái niệm chi phối mạch giao thoa và tương tác đồng pha – nghịch pha phía trong cơ chế sinh học của tâm năng cảm xúc và tâm năng vận động.

Sự tiềm ẩn đó do kho chứa của tiềm thức sâu ẩn và hệ tâm năng hoạt động không ngừng tương tác giữa ánh sáng và trường bức xạ bên ngoài tạo ra sự chuyển động biểu hiện tính cách và hành động của từng cá nhân trong hoạt động xã hội.

  • Thần thức sáng (tròn) chỉ đạo mạnh vững của ý thức. Kết quả tích cực, trong sáng, đúng đắn.
  • Thần thức tối (răng cưa) chỉ đạo kém của ý thức. Kết quả tiêu cực, tối tăm, sai trái.

Như vậy tất cả các yếu tố bên trong và bên ngoài, nguồn gốc bên trong vẫn là cốt lõi cho sự hình thành và phát triển khi các kênh dẫn biết phán xét.

Rèn luyện và tự dẫn dắt một cách nguyên lý và nguyên tắc vững chắc tự tin thì mọi hoạt động đó sẽ thay đổi cơ chế sinh học từ thấp lên cao và tiến hoá được.

Niềm tin là chủ yếu cho sự rèn luyện để tư duy phát triển cho sự hiểu biết đúng đắn.

Thí dụ người giỏi là kỹ sư có học thức biết nắm bắt quy luật của chính mình sẽ nâng cao thành kỹ sư giỏi và thành đạt.

Một con người bẩm sinh yếu kém trí tuệ biết rèn luyện ở dạng kênh khác, tầng khác vượt bậc hoặc khai sáng sẽ thay đổi thiên hướng khác giỏi lĩnh vực khác gần gũi nhất chính họ.

Một con người bản chất xấu biết quay ngược lại phá vỡ kênh thần thức về cảm xúc họ sẽ nhẹ lại và yêu thương một cách khác chuyển biến lạ năng lực lạ họ sẽ không bình thường như trước nhưng trạng thái và bản chất sẽ giảm đi cái tệ nạn thấp kém đó.

Có phải như thế là phía sâu ẩn ấy vẫn còn điểm tựa niềm tin cho chính chúng ta vượt thoát chính mình thay đổi số phận vì phía trong nơi ấy có “Hố sáng” và “Hố tối” mãi mãi bất di bất dịch.

Thuận nghịch mà chúng ta không thay đổi được nhưng sẽ biết quy nạp. Kết nối tương đồng và ý thức vững chắc để rèn luyện thì tư duy đó sẽ xuất hiện kho chứa tinh hoa đó là “ý thức mới”, hiểu biết mới của chính mình thay vì trước kia chúng ta hiểu biết cũ, ý thức cũ. Giờ trong thế kỷ tư duy tiến hoá đã rõ. Hãy nắm bắt từ từ nhé các bạn.

Tôi sẽ lần lượt diễn giải chậm từ từ để các bạn dùng thần thức đi sâu vào nội tậm chính mình để tự hiểu và luyện tập tự tin lên nhé!

Kho chứa muôn đời mà tổ tiên đã để lại nơi khối não ấy một kho báu tinh hoa ngà ngọc và phúc báu và cũng là một kho rác rưởi “ô hoại” nặng nề chồng chất ảm đạm.

Thôi hãy tìm đến những gì tốt nhất đẹp nhất cho một lần sống.

Chào các bạn!

 

 


    Leave a comment