Phim Tiểu Phẩm

Sinh Nhật Bé Đoàn Tiến Quân 1 tuổi

https://youtu.be/2gZC4vQTIoE Sinh Nhật Bé Đoàn Tiến Quân 1 tuổi Baby Doan Tien Quan's First Birthday TOT Film - 08/2017 [Read More]
27/10/2017

Tác Phẩm Đời Người – Artworks Of Life

https://youtu.be/yrxxs2DZ-s4 Tác Phẩm Đời Người Artworks Of Life TOT Film - 24/08/2017       [Read More]
27/10/2017

BÉ MỘT TUỔI TIẾP THỊ TRANH (One Year Baby Introduces Artworks)

Tiểu phẩm 10: BÉ MỘT TUỔI TIẾP THỊ TRANH (Episode 10: One Year Baby Introduces Artworks) TOT Film - 10/2017     [Read More]
24/10/2017

Tiểu phẩm 9: GIẤC NGỦ MẸ MÃI BÌNH YÊN (A Peaceful Rest)

Tiểu phẩm 9: GIẤC NGỦ MẸ MÃI BÌNH YÊN (Episode 9: A Peaceful Rest) TOT Film - 09/2017     [Read More]
24/10/2017

Tiểu phẩm 8: BÓNG MƠ THỜI ĐÓ (The Images In The Past)

Tiểu phẩm 8: BÓNG MƠ THỜI ĐÓ (Episode 8: The Images In The Past) TOT Film - 06/2017     [Read More]
24/10/2017

Tiểu phẩm 7: CHUYỆN TÌNH HAI CON NGỖNG (Love Story of The Couple of Geese)

Tiểu phẩm 7: CHUYỆN TÌNH HAI CON NGỖNG (Episode 7: Love Story of The Couple of Geese) TOT Film - 04/2017     [Read More]
24/10/2017

Tiểu phẩm 6: GIỌT ĐỜI (A Piece Of Life)

Tiểu phẩm 6: GIỌT ĐỜI (Episode 6: A Piece Of Life) TOT Film - 03/2017     [Read More]
24/10/2017

Tiểu phẩm 5: HEO SỮA (Bé Tiến Quân 4 tháng tuổi) – Piggy (4 months Baby Tien Quan)

Tiểu phẩm 5: HEO SỮA (Bé Tiến Quân 4 tháng tuổi) Episode 5: Piggy (4 months Baby Tien Quan) TOT Film - 03/2017     [Read More]
24/10/2017

Tiểu phẩm 4: CHIM CHUỘT (The Bird And The Mouse)

Tiểu phẩm 4: CHIM CHUỘT (Episode 4: The Bird And The Mouse) TOT Film - 02/2017     [Read More]
24/10/2017

Tiểu phẩm 3: TRÁNH VỎ DƯA – GẶP VỎ DỪA (Out Of The Frying Pan Into The Fire)

Tiểu phẩm 3: TRÁNH VỎ DƯA - GẶP VỎ DỪA (Episode 3: Out Of The Frying Pan Into The Fire) TOT Film - 01/2017     [Read More]
24/10/2017