Phim Tiểu Phẩm

Tiểu phẩm 15: VÚ SỮA TÍM (Star Apple)

https://youtu.be/4OMd59sm_9E Tiểu phẩm 15: Vú Sữa Tím Episode 15: Star Apple TpHCM - 02/2018       [Read More]
09/02/2018

Tiểu phẩm 14: CHO CON VUI MỘT CHÚT (Let Me Enjoy It !)

https://youtu.be/SMnrPYBeuwA Tiểu phẩm 14: Cho Con Vui Một Chút Episode 14: Let Me Enjoy It ! TpHCM - 02/2018       [Read More]
09/02/2018

Tiểu phẩm 12: CHA ƠI ! VẼ NỮA ĐI CHA (Draw More And More, Dad !)

https://youtu.be/urgDNk7Wd7M Tiểu phẩm 12: Cha Ơi ! Vẽ Nữa Đi Cha Episode 12: Draw More And More, Dad ! TpHCM - 01/2018       [Read More]
23/01/2018

Tiểu phẩm 13: QUÁ KHỨ VUI CHO HIỆN TẠI (Appreciation of The Past)

https://youtu.be/hFmw4P_0EUw Tiểu phẩm 13: Quá Khứ Vui Cho Hiện Tại Episode 13: Appreciation of The Past TpHCM - 01/2018       [Read More]
22/01/2018

Tiểu phẩm 11: ĐẤT MẸ HỒI SINH (Motherland Revived)

Tiểu phẩm 11: Đất Mẹ Hồi Sinh  Episode 11: Motherland Revived TOT Film - 01/2018       [Read More]
13/01/2018

Sinh Nhật Bé Đoàn Tiến Quân 1 tuổi

https://youtu.be/2gZC4vQTIoE Sinh Nhật Bé Đoàn Tiến Quân 1 tuổi Baby Doan Tien Quan's First Birthday TOT Film - 08/2017 [Read More]
27/10/2017

Tác Phẩm Đời Người – Artworks Of Life

https://youtu.be/yrxxs2DZ-s4 Tác Phẩm Đời Người Artworks Of Life TOT Film - 24/08/2017       [Read More]
27/10/2017

BÉ MỘT TUỔI TIẾP THỊ TRANH (One Year Baby Introduces Artworks)

Tiểu phẩm 10: BÉ MỘT TUỔI TIẾP THỊ TRANH (Episode 10: One Year Baby Introduces Artworks) TOT Film - 10/2017     [Read More]
24/10/2017

Tiểu phẩm 9: GIẤC NGỦ MẸ MÃI BÌNH YÊN (A Peaceful Rest)

Tiểu phẩm 9: GIẤC NGỦ MẸ MÃI BÌNH YÊN (Episode 9: A Peaceful Rest) TOT Film - 09/2017     [Read More]
24/10/2017

Tiểu phẩm 8: BÓNG MƠ THỜI ĐÓ (The Images In The Past)

Tiểu phẩm 8: BÓNG MƠ THỜI ĐÓ (Episode 8: The Images In The Past) TOT Film - 06/2017     [Read More]
24/10/2017