Sinh hoạt Câu Lạc Bộ Nghiên cứu Tiềm năng con người – Phía Nam

0
106

Buổi hội thảo này chủ yếu giới thiệu và phỏng vấn Nhà nghiên cứu Tâm thức Đoàn Việt Tiến về các khả năng đặc biệt. Kèm theo các diễn giải là phần biểu diễn nhằm ghi nhận các khả năng để phục vụ công tác nghiên cứu….

 

Phần 1

 

{youtube}ehYsEf9BfI4{/youtube}

 

Phần 2

 

{youtube}ZcdSzajP9ak{/youtube}

 

Doben