Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật

Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật (27/05/2001)

Sau hơn nửa năm vừa sưu tầm hình ảnh vừa vẽ (bắt đầu từ 2/9/2000), anh hoạ sĩ thương binh Đoàn Việt Tiến đã hoàn thành bộ sưu tập “Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vẽ trên kính” vào ... [Read More]
28/10/2017

Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật (30/04/2000)

  Tháng 1 năm 1979 Đoàn Việt Tiến tình nguyện nhập ngũ và làm lính tác chiến Sư đoàn 330 làm nhiệm vụ quốc tế khắp chiến trường phía bắc Campuchia. Với anh lính trẻ Đoàn Việt Tiến, sau ... [Read More]
28/10/2017