Chân Dung Ngược Kính

[A0236] – Không Gian Trở Lại

Nghe Audio giải mã:   Tác phẩm: [A0236] - Không Gian Trở Lại Kích thước: 80cm x 80cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực ... [Read More]
02/11/2017

[A0235] – Cảnh Thần Vui Tiên

  Tác phẩm: [A0235] - Cảnh Thần Vui Tiên Kích thước: 80cm x 80cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời gian: 08/2017  ... [Read More]
02/11/2017

[A0234] – Yêu Nhau Đi

Nghe Audio giải mã:   Tác phẩm: [A0234] - Yêu Nhau Đi Kích thước: 80cm x 80cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời gian: ... [Read More]
02/11/2017

[A0233] – Cõng Thầy

  Tác phẩm: [A0233] - Cõng Thầy Kích thước: 80cm x 80cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời gian: 08/2017     [Read More]
02/11/2017

[A0232] – Lâu Đài Bí Ẩn

Nghe Audio giải mã:   Tác phẩm: [A0232] - Lâu Đài Bí Ẩn Kích thước: 80cm x 80cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời ... [Read More]
02/11/2017

[A0231] – Bóng Mây Cuộc Đời

Nghe Audio giải mã:   Tác phẩm: [A0231] - Bóng Mây Cuộc Đời Kích thước: 80cm x 80cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực ... [Read More]
02/11/2017

[A0230] – Giải Cứu Ngay Đi

  Tác phẩm: [A0230] - Giải Cứu Ngay Đi Kích thước: 80cm x 80cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời gian: 08/2017   ... [Read More]
02/11/2017

[A0229] – Hành Tinh Của Ta

Nghe Audio giải mã:   Tác phẩm: [A0229] - Hành Tinh Của Ta Kích thước: 80cm x 80cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời ... [Read More]
02/11/2017

[A0226] – Bí Ẩn Của Ước Mơ

  Tác phẩm: [A0226] - Bí Ẩn Của Ước Mơ Kích thước: 80cm x 80cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời gian: 08/2017 &nbs... [Read More]
02/11/2017

[A0225] – Khối Lượng Cơ Đồ

Nghe Audio giải mã:   Tác phẩm: [A0225] - Khối Lượng Cơ Đồ Kích thước: 80cm x 80cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực ... [Read More]
02/11/2017