Công Lý Hoà Bình

[A0001] – Chiếc Nón 3 Chiều

Nghe Audio giải mã:   Tác phẩm: [A0001] - Chiếc Nón 3 Chiều Kích thước: 70cm x 120cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực ... [Read More]
24/10/2017

[E0002] – Công Lý Hoà Bình

Tác phẩm: Công Lý và Hoà Bình Kích thước: 40cm x 60cm Thể loại: Tĩnh Vật Ngược Kính 3D Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời gian: 04/2017       [Read More]
24/10/2017