Nhạc Bolero

Album Nhạc Tâm Thức 01: Tiếng Hát Từ Nguồn Xa Thẳm (Singing From The Origin)

Album Nhạc Tâm Thức 01: Tiếng Hát Từ Nguồn Xa Thẳm Album Mind Music 01: Singing From The Origin Sáng tác và Trình diễn: Đoàn Việt Tiến Khát Vọng Từ Đâu Đây Trở Về Chính Ta TOT Film - ... [Read More]
25/10/2017

Album Tình Khúc 02: Bóng Mơ Hồng (Pink Dream)

Album Tình Khúc 02: Bóng Mơ Hồng Album Love Songs 02: Pink Dream Những Tình Khúc được trình bày bởi Đoàn Việt Tiến và Bạn Nếu Một Ngày Trái Tim Bên Lề (Chung Phạm) Ngày Vui Qua Mau Hãy ... [Read More]
25/10/2017

Album Tình Khúc 01 – Love Songs 01

Album Tình Khúc 01 - Love Songs 01 Những Tình Khúc được trình bày bởi Đoàn Việt Tiến Hàn Mặc Tử Giọt Lệ Sầu TOT Film - 09/2017     [Read More]
25/10/2017

Album Bolero 02: Lời Thơ Tình Ái (Love Poems)

Album Bolero 02 - Lời Thơ Tình Ái - Love Poems Kiếp Dương Trần Có Lần Nhớ Em Lời Thơ Tình Ái Sáng tác và Trình diễn: Đoàn Việt Tiến Diễn viên: Ngọc Tánh, Cẩm Nhung Thực hiện: TOT ... [Read More]
25/10/2017

Album Bolero 01: Khế Ngọt Khế Chua (Sweet Star Fruit & Sour Star Fruit)

Album Bolero 01 - Khế Ngọt Khế Chua - Sweet Star Fruit & Sour Star Fruit Kẻ Độc Hành Gót Chân Đời Khế Ngọt Khế Chua Sáng tác và Trình diễn: Đoàn Việt Tiến Diễn viên: Ngọc Tánh, Cẩm ... [Read More]
25/10/2017