Phim Tiểu Phẩm

Thi ca Chuyện Đời Người

TÂM ĐẮC Sáng tâm sáng trí nhẹ nhàng Tìm trong cảm xúc mơ màng giác tâm Thế giới tưởng lại xa xăm Ngờ đâu hiện thực tư duy trở về Tuôn ra vạn chữ bao lời Kể ra không hết cả ... [Read More]
03/02/2018

Trả lời 9 câu hỏi của các nhà Khoa Học

Khi cuộc hành trình trải nghiệm đã đi qua, với cái nhìn của bản thân ở góc độ khách quan, nhìn tổng thể để đánh giá phân tích và giải mã, mục đích để hiểu rõ tận tường về các hiện ... [Read More]
19/01/2018

Tiểu phẩm 11: ĐẤT MẸ HỒI SINH (Motherland Revived)

Tiểu phẩm 11: Đất Mẹ Hồi Sinh  Episode 11: Motherland Revived TOT Film - 01/2018       [Read More]
13/01/2018