Phim Tranh Thi Ca

Triển Lãm Tranh Tâm Thức Thăng Hoa Đoàn Việt Tiến – Bến Tre, Mùa Đông 2012

https://youtu.be/8IZsA8_r-zI Tâm Thức, một khái niệm trừu tượng phản ánh rõ ràng và cụ thể góc khuất rất riêng trong tâm hồn của mỗi con người và ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của chúng ... [Read More]
25/10/2017

Tranh Thi Ca Ms Nga: BẢO VẬT NGƯỜI XƯA – Treasures Since The Past

https://youtu.be/CWWWxtzNP4w Tranh Thi Ca Ms Nga: BẢO VẬT NGƯỜI XƯA - Treasures Since The Past TOT Film (05/2017)     [Read More]
25/10/2017

Tranh Thi Ca – Vẽ Xuất Thần 3 Tác Phẩm Cùng Lúc

https://youtu.be/oA6VbmlpmD8 Tranh Thi Ca - Vẽ Xuất Thần 3 Tác Phẩm Cùng Lúc  TOT Film (03/2017)     [Read More]
25/10/2017

Tranh Thi Ca Anh Nha: CHIẾC CẦU HỢP LONG – The Bridge Was Joined

https://youtu.be/LYg31w2kesU Tranh Thi Ca Anh Nha: CHIẾC CẦU HỢP LONG - The Bridge Was Joined TOT Film (03/2017)     [Read More]
25/10/2017

Tranh Thi Ca Bé Hai: THUYỀN HOA CHO EM – The Flower Boat For You (02/2017)

https://youtu.be/CvFYV63C1pA Tranh Thi Ca Bé Hai: THUYỀN HOA CHO EM - The Flower Boat For You TOT Film (02/2017)     [Read More]
25/10/2017

Tranh Thi Ca Bảo Nhựt: TỔ ẤM MƠ ƯỚC – The Dream House

https://youtu.be/Vyvr6OstG1M Tranh Thi Ca Bảo Nhật - TỔ ẤM MƠ ƯỚC - The Dream House TOT Film (02/2017)     [Read More]
25/10/2017

Tranh Thi Ca Bé Tư: HỒI TƯỞNG – Memorize

Tranh Thi Ca Bé Tư - HỒI TƯỞNG - Memorize TOT Film (01/2017)     [Read More]
25/10/2017