Tĩnh Vật Ngược Kính

Phim Phóng sự Tài liệu: GẶP MẶT – GIAO LƯU NGHỆ THUẬT TRI ÂN ĐỒNG ĐỘI

  Phim Phóng sự Tài liệu: GẶP MẶT - GIAO LƯU NGHỆ THUẬT TRI ÂN ĐỒNG ĐỘI Kỷ niệm 70 năm NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ Uỷ Ban Trung Ương MTTQVN Hội Cựu Chiến Binh Văn Phòng Quốc Hội ... [Read More]
13/11/2017

[A0263] – Khí Địa Long Vương

  Tác phẩm: [A0263] - Khí Địa Long Vương Kích thước: 80cm x 60cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời gian: 08/2017  ... [Read More]
02/11/2017

[A0252] – Trở Về Bằng Tần Số

  Tác phẩm: [A0252] - Trở Về Bằng Tần Số Kích thước: 70cm x 50cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời gian: 08/2017 &... [Read More]
02/11/2017

[A0251] – Dâng Ngọc

  Tác phẩm: [A0251] - Dâng Ngọc Kích thước: 60cm x 80cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời gian: 08/2017     [Read More]
02/11/2017

[A0250] – Sáng Lên Cho Hạt Về

  Tác phẩm: [A0250] - Sáng Lên Cho Hạt Về Kích thước: 70cm x 50cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời gian: 08/2017 &nbs... [Read More]
02/11/2017

[A0249] – Chờ Đến Bao Giờ

  Tác phẩm: [A0249] - Chờ Đến Bao Giờ Kích thước: 60cm x 80cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời gian: 08/2017   ... [Read More]
02/11/2017

[A0248] – Ba Góc Sáng Tâm Hồn

  Tác phẩm: [A0248] - Ba Góc Sáng Tâm Hồn Kích thước: 60cm x 80cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời gian: 08/2017  ... [Read More]
02/11/2017

[A0247] – Tìm Lộc Rồi Nhé

  Tác phẩm: [A0247] - Tìm Lộc Rồi Nhé Kích thước: 80cm x 60cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời gian: 08/2017   ... [Read More]
02/11/2017

[A0246] – Loài Cá Thăng Hoa

  Tác phẩm: [A0246] - Loài Cá Thăng Hoa Kích thước: 60cm x 80cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời gian: 08/2017   ... [Read More]
02/11/2017

[A0245] – Các Thiên Thần Ơi

  Tác phẩm: [A0245] - Các Thiên Thần Ơi Kích thước: 80cm x 60cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời gian: 08/2017   ... [Read More]
02/11/2017