Tranh Bình Chân Cao Pha Lê Thuỷ Tinh

[B0003] Tranh Bình Chân Cao Pha Lê Thuỷ Tinh

Tác phẩm: Tranh Bình Chân Cao Pha Lê Thuỷ Tinh Kích thước: Đường kính 12cm (Diameter) x Cao 30cm (Height) Thể loại: Trừu Tượng Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính Thời gian: 08/2017 &n... [Read More]
30/10/2017

[B0002] Tranh Bình Chân Cao Pha Lê Thuỷ Tinh

Tác phẩm: Tranh Bình Chân Cao Pha Lê Thuỷ Tinh Kích thước: Đường kính 20cm (Diameter) x Cao 25cm (Height) Thể loại: Trừu Tượng Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính Thời gian: 08/2017 &n... [Read More]
30/10/2017