Tranh Bình Pha Lê Thuỷ Tinh

[B0009] Tranh Bình Pha Lê Thuỷ Tinh

Tác phẩm: Tranh Bình Pha Lê Thuỷ Tinh Kích thước: (12cm x 8cm) x 28cm (Cao - Height) Thể loại: Trừu Tượng Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính Thời gian: 08/2017       [Read More]
30/10/2017

[B0008] Tranh Bình Pha Lê Thuỷ Tinh

Tác phẩm: Tranh Bình Pha Lê Thuỷ Tinh Kích thước: (12cm x 8cm) x 14cm (Cao - Height) Thể loại: Trừu Tượng Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính Thời gian: 08/2017      ... [Read More]
30/10/2017

[B0007] Tranh Bình Pha Lê Thuỷ Tinh

Tác phẩm: Tranh Bình Pha Lê Thuỷ Tinh Kích thước: Đường kính 14cm (Diameter) x Cao 30cm (Height) Thể loại: Trừu Tượng Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính Thời gian: 08/2017   ... [Read More]
30/10/2017

[B0006] Tranh Bình Pha Lê Thuỷ Tinh

Tác phẩm: Tranh Bình Pha Lê Thuỷ Tinh Kích thước: (16cm x 10cm) x 12cm (Cao - Height) Thể loại: Trừu Tượng Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính Thời gian: 08/2017     &nbs... [Read More]
30/10/2017

[B0005] Tranh Bình Pha Lê Thuỷ Tinh

Tác phẩm: Tranh Bình Pha Lê Thuỷ Tinh Kích thước: (12cm x 12cm) x 12cm (Cao - Height) Thể loại: Trừu Tượng Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính Thời gian: 08/2017       [Read More]
30/10/2017

[B0004] Tranh Bình Pha Lê Thuỷ Tinh

Tác phẩm: Tranh Bình Pha Lê Thuỷ Tinh Kích thước: Đường kính 14cm (Diameter) x Cao 12cm (Height) Thể loại: Trừu Tượng Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính Thời gian: 08/2017   ... [Read More]
30/10/2017