Tranh Tĩnh Vật Ngược Kính

[A0013] – Voi Biển

Nghe Audio giải mã:   Tác phẩm: [A0013] - Voi Biển Kích thước: 40cm x 60cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời gian: ... [Read More]
25/10/2017

[A0012] – Ghềnh Thác Xanh

Nghe Audio giải mã:   Tác phẩm: [A0012] - Ghềnh Thác Xanh Kích thước: 40cm x 60cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời ... [Read More]
25/10/2017

[A0011] – Cố Giữ

Nghe Audio giải mã:   Tác phẩm: [A0011] - Cố Giữ Kích thước: 40cm x 60cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời gian: ... [Read More]
25/10/2017

[A0010] – Trải Thảm

Nghe Audio giải mã:   Tác phẩm: [A0010] - Trải Thảm Kích thước: 40cm x 60cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời gian: ... [Read More]
25/10/2017

[A0009] – Siết Chặt Trong Vòng Tay Lớn

Nghe Audio giải mã:   Tác phẩm: [A0009] - Siết Chặt Trong Vòng Tay Lớn Kích thước: 40cm x 60cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường ... [Read More]
24/10/2017

[A0008] – Hàng Rào Chiến Lược

Nghe Audio giải mã:   Tác phẩm: [A0008] - Hàng Rào Chiến Lược Kích thước: 50cm x 70cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực ... [Read More]
24/10/2017

[A0007] – Rồng Nhả Ngọc

Nghe Audio giải mã:   Tác phẩm: [A0007] - Rồng Nhả Ngọc Kích thước: 50cm x 70cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời ... [Read More]
24/10/2017

[A0006] – Gốc Và Cầu

Nghe Audio giải mã:   Tác phẩm: [A0006] - Gốc Và Cầu Kích thước: 50cm x 70cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời ... [Read More]
24/10/2017

[A0005] – Sắc Màu Hòa Quyện

Nghe Audio giải mã:   Tác phẩm: [A0005] - Sắc Màu Hòa Quyện Kích thước: 50cm x 70cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực T... [Read More]
24/10/2017

[A0004] – Pháo Đồi Ngựa

Nghe Audio giải mã:   Tác phẩm: [A0004] - Pháo Đồi Ngựa Kích thước: 50cm x 70cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời ... [Read More]
24/10/2017