Tổ chức Quốc tế nghiên cứu hiện tượng Đoàn Việt Tiến

0
124

Tiến Sĩ Ngô Thị Thanh Tâm là nhà nghiên cứu tại Viện Max Planck về sự đa dạng tôn giáo và dân tộc ở Gottingen, Đức. Cô  đã nhận bằng tiến sĩ về Nhân chủng học từ Vrije Universiteit Amsterdam. Đề tài nghiên cứu của cô bao gồm sự chuyển đổi sang đạo Tin Lành gần đây ở người Hmong ở miền Bắc Việt Nam, Ký ức xã hội năm 1979 trong chiến tranh biên giới Việt Trung, và diễn tiến chính trị trong chiến tranh lạnh với kinh nghiệm của miền Bắc và miền Nam Việt Nam tại Berlin, Đức. (Có thể tìm hiểu thêm tại: http://www.harvard-yenching.org/scholars/ngo-thi-thanh-tam)

Tại cuộc gặp, các nhà nghiên cứu đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các khả năng đặc biệt của anh Đoàn Việt Tiến và hẹn sẽ bố trí các cuộc gặp về sau để tìm hiểu sâu hơn về các khả năng mà họ không thể nắm hết được trong lần gặp đầu tiên.

Mời quý độc giả xem qua một số diễn biến chính trong buổi nghiên cứu

 

 


Tâm Nguyên