Tranh Kính Mặt Bàn

Tranh Thi Ca Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính

https://youtu.be/8Xy6N9gJglw Tranh Thi Ca Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Poetry Music Art Backwards On The Glasses TOT Film - 10/2017       [Read More]
27/10/2017

Tác Phẩm Đời Người – Artworks Of Life

https://youtu.be/yrxxs2DZ-s4 Tác Phẩm Đời Người Artworks Of Life TOT Film - 24/08/2017       [Read More]
27/10/2017

Kỷ Lục Vẽ Tranh Ngược kính Bằng tay 2 phút

https://youtu.be/kdn_jCXsxaQ Hoạ sĩ Đoàn Việt Tiến Kỷ Lục Vẽ Tranh Ngược kính Bằng tay 2 phút Champion Drawing Backwards On The Glasses In 2 Minutes By Artist Doan Viet Tien TOT Film - 24/08/2017    ... [Read More]
27/10/2017

Tranh Kính Mặt Bàn TOT

Tranh Kính Mặt Bàn Draw Artwork By Hand Backwards On The Glass Table Top TOT Film - 08/2017     [Read More]
27/10/2017

[D0002] Tranh Kính Mặt Bàn

Tác phẩm: Tranh Kính Mặt Bàn [D0002] Kích thước: Đường kính từ 60 đến 120cm (Diameter). Dày 8mm (Thickness) Thể loại: Trừu tượng Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời ... [Read More]
25/10/2017

[D0001] Tranh Kính Mặt Bàn

Tác phẩm: Tranh Kính Mặt Bàn [D0001] Kích thước: Đường kính từ 60 đến 120cm (Diameter). Dày 8mm (Thickness) Thể loại: Trừu tượng Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời ... [Read More]
25/10/2017