Tranh Thi Ca

[A0263] – Khí Địa Long Vương

  Tác phẩm: [A0263] - Khí Địa Long Vương Kích thước: 80cm x 60cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời gian: 08/2017  ... [Read More]
02/11/2017

[A0252] – Trở Về Bằng Tần Số

  Tác phẩm: [A0252] - Trở Về Bằng Tần Số Kích thước: 70cm x 50cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời gian: 08/2017 &... [Read More]
02/11/2017

[A0251] – Dâng Ngọc

  Tác phẩm: [A0251] - Dâng Ngọc Kích thước: 60cm x 80cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời gian: 08/2017     [Read More]
02/11/2017

[A0250] – Sáng Lên Cho Hạt Về

  Tác phẩm: [A0250] - Sáng Lên Cho Hạt Về Kích thước: 70cm x 50cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời gian: 08/2017 &nbs... [Read More]
02/11/2017

[A0249] – Chờ Đến Bao Giờ

  Tác phẩm: [A0249] - Chờ Đến Bao Giờ Kích thước: 60cm x 80cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời gian: 08/2017   ... [Read More]
02/11/2017

[A0248] – Ba Góc Sáng Tâm Hồn

  Tác phẩm: [A0248] - Ba Góc Sáng Tâm Hồn Kích thước: 60cm x 80cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời gian: 08/2017  ... [Read More]
02/11/2017

[A0247] – Tìm Lộc Rồi Nhé

  Tác phẩm: [A0247] - Tìm Lộc Rồi Nhé Kích thước: 80cm x 60cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời gian: 08/2017   ... [Read More]
02/11/2017

[A0246] – Loài Cá Thăng Hoa

  Tác phẩm: [A0246] - Loài Cá Thăng Hoa Kích thước: 60cm x 80cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời gian: 08/2017   ... [Read More]
02/11/2017

[A0245] – Các Thiên Thần Ơi

  Tác phẩm: [A0245] - Các Thiên Thần Ơi Kích thước: 80cm x 60cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời gian: 08/2017   ... [Read More]
02/11/2017

[A0244] – Ai Cứu Ta

  Tác phẩm: [A0244] - Ai Cứu Ta Kích thước: 60cm x 80cm (Height x Width) Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực Thời gian: 08/2017     [Read More]
02/11/2017