Truyền hình Việt Nam VTV, HTV9 và Truyền hình Quốc hội phát phim tài liệu về nghệ thuật vẽ tranh ngược kính

0
327

VTV2- Chìa khóa cuộc sống

Truyền hình Quốc Hội – Họa sĩ Đoàn Việt Tiến- Nghệ thuật vẽ tranh ngược kính bằng tay

HTV9- Tạp chí văn ⁸nghệ